Dag 5 in IJsland

De afgelopen dagen hebben wij in 3 kleine groepen de Kopavogsskoli bezocht. Met z’n allen hebben we gekeken hoe het passend onderwijs is toegepast. Om goed zicht te krijgen, op hun manier van werken, hebben de groepen elkaar verdiepingsvragen meegegeven. Zo hebben we gericht gekeken naar onder andere de administratie, de overdracht van kleuterschool naar basisschool en van daaruit weer naar de middelbare school. Wat opvallend is aan deze school, ten opzichte van de andere scholen, is dat ieder kind vanaf groep 7 een eigen iPad krijgt. Hierop kunnen ze ook thuis werken. Dit is een project dat de burgemeester van de stad heeft opgezet. Daarnaast hadden ze binnen de school een speciale klas. Hierin zitten kinderen van verschillende scholen en leeftijden die specifieke leerbehoeften hebben. Er waren 2 gespecialiseerde leerkrachten en daarnaast nog 3 assistent leerkrachten. Verder zagen we ook hier de 6 pijlers terug die door de overheid worden opgelegd.

Daarnaast hebben we ook nog de Laugarnesskoli bezocht. Een prachtige monumentale school van 80 jaar oud. Bij binnenkomst kregen we een presentatie van de directeur over de school. Op deze school zitten leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Ook hier zagen we duidelijk de zes pijlers van het IJslands onderwijs terug. Zo hadden ze een eigen stuk bos en begonnen ze elke dag met een gezamenlijke start…..511 kinderen bij elkaar. Zeer gedisciplineerd. Kleine lokalen maar een groepsgemiddelde van 20. De manier van lesgeven lijkt erg op het systeem zoals wij ook op de Kubus hanteren; het werken vanuit verschillende niveau’s. Kinderen met een speciale hulpvraag werden binnen de school opgevangen; inclusief onderwijs. De school had hiervoor verschillende ruimtes en leerkrachten beschikbaar. Het leek op een kleine school binnen de grote school. Kinderen uit de oudste groepen hadden ook een rol in het pleinwacht lopen en spelletjes doen met de jongere kinderen.

Als laatste hebben we ook de Leikskolinn bezocht. De Leikskolinn is een voorschool die de kinderen voorbereid op het primair onderwijs. Deze school telt 86 kinderen van twee tot vijf jaar. De kinderen zijn verdeeld over vier groepen. Elke groep heeft één leerkracht met twee onderwijsassistenten. Van de 86 kinderen zijn er zes kinderen die speciale aandacht/onderwijs nodig hebben. Zij worden het liefst in de klas gehouden en krijgen vaak onderwijs in de kleine kring. Deze voorschool hecht veel waarde aan ontspannende activiteiten, hierbij denkend aan yoga. De termen aanraking en ontspanning staan centraal. Ook hier zien we de zes pijlers terug.

This entry was posted in IJsland reis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download