We zijn weer begonnen!

Na 6 weken vakantie was vandaag de eerste schooldag. We kwamen vanochtend met z’n allen op het grote plein samen om met Rubus Kubus onze nieuwe klasgenoten en juffen welkom te heten. We dansten op het nummer “Klaar voor de start”. Want klaar dat zijn we zeker voor de start van dit gezellige en leerzame schooljaar.

Posted in Laatste nieuws | Comments Off on We zijn weer begonnen!

Laatste schooldag

Op donderdag 14 juli was het de laatste schooldag. Er waren op het schoolplein diverse spelletjes opgesteld, met onder andere doel schieten, stoelendans, estafette, blikgooien en een stormbaan. Ook was er voor de kleuters een springkussen. Als afsluiting hebben we  heerlijke pannenkoeken  gegeten. Met dank aan de Jumbo voor de ingrediënten en de ouders voor het bakken! Als afsluiting kregen alle kinderen nog een lekker ijsje, ook aangeboden door de Jumbo. Het was een leuke afsluiting van dit schooljaar.

Namens juf Tineke

Posted in Laatste nieuws | Comments Off on Laatste schooldag

De Kubus op IJsland

Twee maanden geleden zijn wij met het hele team naar IJsland geweest. We hebben voornamelijk scholen bezocht in groepen, maar natuurlijk ook een dag het mooie IJsland bekeken. Op school zijn we op dit moment druk bezig om uit te zoeken en plannen te maken welke elementen wij van het passend onderwijs in IJsland bij ons op school kunnen implementeren.

Posted in IJsland reis | Comments Off on De Kubus op IJsland

Het atelier op vrijdagmiddag

Alle kinderen uit de midden- en bovenbouw werken wekelijks in ateliervorm. Ieder kind ontwikkelt zijn eigen talent binnen de creatieve vakken binnen een bepaald thema. Het thema ‘kleding’ werd door de bovenbouw vanmiddag afgesloten met een té gekke modeshow! De middenbouw heeft een start gemaakt met het thema ‘wonen’. In de groepen 3 t/m 8 wordt met allerlei materiaal aan verschillende technieken gewerkt.

Posted in Laatste nieuws | Comments Off on Het atelier op vrijdagmiddag

Horizontaal lezen op de Kubus

Op de Kubus lezen we iedere dag! Op de dinsdagmiddag- en vrijdagochtend doen we aan horizontaal lezen. De groepen 3 t/m 8 zijn dan bezig met groepsdoorbrekend lezen. Er zijn leerlingen uit de lagere groepen die met een leerling uit een hogere groep samen gaan lezen, dit is het tutorlezen. Er zijn leerlingen die zelfstandig en stil mogen lezen, zij kiezen zelf een boek uit. Ook zijn er leerlingen die samen in een groepje hardop gaan lezen.

Posted in Laatste nieuws | Comments Off on Horizontaal lezen op de Kubus
Disclaimer
Powered by Michel Bosma