Resultaten ontwikkelgroep Ouders

Tijdens het schooljaar 2012-2013 hebben we een oudertevredenheidsenquête gehouden onder de ouders van onze school, over allerlei onderwerpen die de school, de leerlingen en hun ouders aangaan. Wij wilden daarmee in kaart brengen welke behoeften en wensen ouders hebben zodat wij de zorg aan de leerlingen kunnen verbeteren. Na de enquête heeft de Werkgroep Ouders een avond belegd met ouders om dieper op de uitkomsten in te gaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze avond, is de Werkgroep Ouders met het leerkrachtenteam in gesprek gegaan en hieruit zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen waar wij bezig zijn gegaan. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder en we willen u graag op de hoogte stellen van wat wij, als school, eraan hebben gedaan om de tevredenheid van de ouders van onze school, te vergroten. U kunt hier lezen welke actiepunten wij hebben opgesteld en wat de resultaten zijn van onze inspanningen om deze actiepunten uit te voeren.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download