5 gelijke dagen naar school

Tijdens de ouderavond afgelopen november is er met u als ouder/verzorger gesproken over andere schooltijden. Na ook hierover in de m.r., o.r. en het team te hebben gesproken, is besloten het komende schooljaar het 5 gelijke dagenmodel in te voeren. Dit houdt in dat uw kind dan elke dag van 8.30 – 14.00u naar school gaat.

In het boekje kunt u al veel informatie over het 5 gelijke dagenmodel vinden. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u die op dinsdag- en donderdagochtend tijdens de koffie-inloop stellen en onder het genot van een kopje koffie over praten.

In een volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de verdere gang van zaken hierover.

Met vriendelijke groeten:
Team obs de kubus

This entry was posted in Ontwikkelingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download