OR

De ouderraad (OR) bestaat uit ongeveer 10 leden. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen school en de ouders te bevorderen. De OR houdt zich bezig met het organiseren, samen met leerkrachten, van verschillende activiteiten en feesten die op school plaatsvinden, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest etc.. De organisatie van de schoolfotograaf en verschillende acties is in handen van de OR.
De ouderraad vergadert eens per maand en de vergaderingen zijn openbaar. Op de algemene ouderavond legt de ouderraad verantwoording af en worden de jaarrekening en de begroting van de OR behandeld. Vacatures bij de OR worden via het Bloknootje bekend gemaakt.

De OR bestaat per september 2018 uit de volgende leden:

Vanuit de ouders:

  • Bianca van den Elst
  • Corina Alfing
  • Edith du Plessis
  • Emily Oude Voshaar
  • Marjolein Jansen
  • Regina Brughuis
  • Sabrina Jaspers

Vanuit het personeel:

  • Hanna Boswinkel
  • Marjol Snippe
  • vacature

Voor het jaarverslag van de OR van schooljaar 2016-2017 klik hier.

 

 

 

 

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download