MR

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Op onze school bestaat de MR uit 10 personen. 5 personen van het personeel (p) en 5 personen van de ouders (o). De MR is een inspraakorgaan en heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR komen alle zaken aan de orde die er op school spelen. De MR is een actieve club die vanuit ouders en leerkrachten meehelpt met het ontwikkelen van de school. Ideeën, ontstaan binnen de MR, worden uitgevoerd: het laten verplaatsen van de brievenbus om de verkeersveiligheid te vergroten of het versturen van een brief om in de verbouwplannen toch het kinderdagverblijf te kunnen realiseren…, zijn slechts voorbeelden.

De leden van de MR worden voor een zittingsperiode van vier jaar gekozen. Ouders worden op de jaarlijkse ouderavond verkozen.

De MR bestaat uit de volgende mensen:
Bart Schreuter (o)
Marja Elstgeest (o)
Mariska Schoolen (o)
Mirjam Heidbuurt (o)
Mirjam Nijenhuis (p)
Gülay Özturk (p)
Chantal Groenhuijsen (p)

o = ouder
p = personeel

De laatst goedgekeurde notulen van de MR vergaderingen worden op deze site gepubliceerd.
Voor het jaarverslag van de MR van het jaar 2016/2017 klik hier.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download