MR

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Op onze school bestaat de MR uit 8 personen. 4 personen van het personeel (p) en 4 personen van de ouders (o). De MR is een inspraakorgaan en heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR komen alle zaken aan de orde die er op school spelen. De MR is een actieve club die vanuit ouders en leerkrachten meehelpt met het ontwikkelen van de school. Ideeën, ontstaan binnen de MR, worden uitgevoerd: het laten verplaatsen van de brievenbus om de verkeersveiligheid te vergroten of het versturen van een brief om in de verbouwplannen toch het kinderdagverblijf te kunnen realiseren…, zijn slechts voorbeelden.

De leden van de MR worden voor een zittingsperiode van vier jaar gekozen. Ouders worden op de jaarlijkse ouderavond verkozen.

De MR bestaat uit de volgende mensen:
Mirjam Heidbuurt (o)
Marja Elstgeest (o)
Mariska Schoolen (o)
Sharon van der Mark (o)
Mirjam Nijenhuis (p)
Babette Comino (p)
Miranda Huttinga (p)
Chantal Groenhuijsen (p)

o = ouder
p = personeel

Voor het jaarverslag van de MR van het jaar 2018/2019 klik hier.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download