Rots en Water

Rots en Water is sinds het schooljaar 2015-2016 een vast onderdeel van het onderwijsaanbod op de Kubus. Alle leerkrachten zijn bevoegd Rots en Water lessen te geven. Daarnaast kent school vanaf het schooljaar 2017-2018 twee Rots en Water trainers die het team en kinderen wekelijks coachen op het schoolplein, klaslokaal of incidenteel in de gymzaal.

Door de training Rots en Water leren kinderen op zichzelf te vertrouwen.Hun zelfbewustzijn is na de training groter, ze weten hoe je “nee” kunnen zeggen. Niet alleen door de stem te gebruiken, maar ook houding en ademhaling zijn minstens zo belangrijk om de juiste boodschap uit te stralen. Andere kinderen ondervinden door de training dat ze de keuze hebben om na te denken voordat ze handelen. Ze leren impulsen te beheersen.

Sommige kinderen hebben het nodig om zelfvertrouwen verder te ontwikkelen (Rots), anderen kunnen leren het soms nog onbegrensde gedrag te beteugelen en meer met de stroom mee te gaan (Water).

Rots en Water wordt niet alleen ingezet tijdens de gymlessen, maar ook in de regulieren lessen in de klas of (tijdens het spelen) op het schoolplein. Daarnaast krijgen ook de ouders aan het begin van het schooljaar tijdens de Algemene Ouderavond de kans om kennis te maken met Rots en Water.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download