Interne begeleiding

De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg op school. Hij/Zij zorgt er voor dat uw kind de hulp krijgt die het nodig heeft. Mocht er met uw kind iets aan de hand zijn, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt dan samen met de leerkracht of met een buitenschoolse instantie welke hulp voor uw kind het beste is. Natuurlijk wordt u als ouder hierbij betrokken.

Tot de taken van de intern begeleider hoort:

  • zorgen voor een goede leerlingvolgsysteem
  • observeren en onderzoeken
  • leerling- en groepsbesprekingen houden
  • met de groepsleerkrachten handelingsplannen opstellen en evalueren
  • contacten onderhouden met andere scholen en buitenschoolse instanties.

De intern begeleiders op onze school zijn Lilian Frankena voor de groepen 1 t/m 4 en Maureen Beunk voor de groepen 5 t/m 8.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download