Luizencontrole

De ouderwerkgroep controleert met een zekere regelmaat alle kinderen op dezelfde dag op hoofdluis. De controle vindt ongeveer 6 x per jaar plaats, na elke vakantie en uiteraard bij tussentijdse meldingen.

Het doel van deze controles is om hoofdluis bij schoolgaande kinderen te verminderen door:

  • Het direct signaleren op school van hoofdluis bij de kinderen, waarna de ouders direct door de leerkracht op hoogte gebracht kunnen worden, zodat zij het kind direct kunnen behandelen.
  • Het regelmatig controleren van de kinderen stimuleert de ouders thuis extra alert te zijn op de aanwezigheid van hoofdluis bij hun kinderen.

In de groep waar hoofdluis heerst zal na 2-3 weken nogmaals een controle uitgevoerd worden bij alle kinderen. De kinderen die bij de eerste controle afwezig waren worden alsnog bekeken. Alle ouders worden via het bloknootje op de hoogte gebracht, wanneer de controle plaats vindt.

Via de GGD kregen we een goedkope oplossing tegen neten:

U kunt thuis zelf een ‘papje’ maken en dit in het haar insmeren. Het papje moet een uur inwerken en dan mag u het uitspoelen. Daarna moet u het haar plukje voor plukje met een netenkam kammen. Let op: Dit is de ijzeren kam en niet de plastic stofkam! Over de kam kunt u bij elk plukje haar een stukje gaas doen en deze verwijderen na elke plukje.
Het volgende gaat in het papje:

  • 1 eetlepel azijn
  • 1 eetlepel water
  • 1 eetlepel crèmespoeling

Dit goed mengen en in het haar insmeren. Als het u hierna nog niet lukt, kunt u contact opnemen met de GGD.

Voor meer informatie over luizen kunt u terecht bij de leerkracht.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download