Aanmelding nieuwe leerling

Als uw kind 4 jaar wordt;

Kan het worden toegelaten op onze school.
 Begin maart van elk jaar wordt er een open dag georganiseerd waar u van harte bent uitgenodigd om u te komen oriënteren. 
Op andere momenten kunt u een afspraak maken om u te oriënteren en kennis te komen maken. 
In een gesprek vertellen we u over de school, hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn om uw kind aan te melden. 
Ook lopen we natuurlijk door de school!
 We vinden het leuk als u uw kind bij de aanmelding meeneemt.
 Als uw kind 4 jaar wordt kan het kind voor de 4e verjaardag een aantal ochtenden wennen in de nieuwe klas.

Wanneer uw kind wisselt van school;

Bijvoorbeeld bij een verhuizing, zoeken wij altijd contact met de school waar het kind vandaan komt.
 Bij het verlaten van de vorige school moet een onderwijskundig rapport gemaakt worden.
 Op grond van het onderwijskundig rapport en de andere verkregen informatie beslissen wij over de toelating tot onze school.

Bij het wisselen van school wordt uw kind geplaatst in het leerjaar waar hij/zij op de vorige school ook zou zitten.
 Indien voor uw kind een aanmelding bij de PCL (permanente commissie leerlingzorg) heeft plaatsgevonden baseren wij het al dan niet toelaten op de adviezen van de PCL, gekoppeld aan onze mogelijkheden. 
Uitgaande van de vraag wat uw kind nodig heeft en of wij dat op onze school nu kunnen bieden, wordt de aanmelding beoordeeld.
 In geval van terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs vindt er een gesprek plaats met deze school omtrent mogelijkheden en eventuele ambulante begeleiding. (= Nazorg van de school voor speciaal onderwijs.)

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier om uw kind in te schrijven wordt op school uitgereikt. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, u kunt bellen om een afspraak te maken: 0546-455040

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download