Ontwikkelingen

Ondernemersplan 2017-2018

De schoolontwikkeling op de Kubus wordt vormgegeven op basis van het ondernemersplan. Dit plan vertaalt de visie naar ambities. De geformuleerde ambities zijn concreet gemaakt in ontwikkelopdrachten. De school heeft gekozen te werken met zgn. ontwikkelgroepen. Elke collega zit in een … Continue reading

Posted in Ontwikkelingen | Comments Off on Ondernemersplan 2017-2018

Schoolontwikkeling vanuit de ontwikkelgroepen 2016 2017

Op de Kubus geven we schoolontwikkeling vorm door het werken in ontwikkelgroepen. Elke collega zit in een of meerdere ontwikkelgroepen. Elke ontwikkelgroep werkt met een projectopdracht met vooraf gestelde eindopbrengsten. Het ondernemersplan van obs de Kubus ligt hieraan ten grondslag … Continue reading

Posted in Ontwikkelingen | Comments Off on Schoolontwikkeling vanuit de ontwikkelgroepen 2016 2017

Rots en Water

Op maandag 8 september hadden de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Die dag maakte het team kennis met de weerbaarheidstraining Rots en Water. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Deze psychofysieke training is voor jongens … Continue reading

Posted in Ontwikkelingen | Comments Off on Rots en Water

Resultaten ontwikkelgroep Ouders

Tijdens het schooljaar 2012-2013 hebben we een oudertevredenheidsenquête gehouden onder de ouders van onze school, over allerlei onderwerpen die de school, de leerlingen en hun ouders aangaan. Wij wilden daarmee in kaart brengen welke behoeften en wensen ouders hebben zodat … Continue reading

Posted in Ontwikkelingen | Comments Off on Resultaten ontwikkelgroep Ouders

Ambities

Middels een studietweedaagse hebben we als team van obs de Kubus onze visie meer geoperationaliseerd zodat iedereen daar in de klas houvast aan heeft en er iets mee kan doen. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld hoe we onze … Continue reading

Posted in Ontwikkelingen | Comments Off on Ambities
Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download