Brede Buurt School

O.b.s. de Kubus is partner van Brede Buurt School De Riet-Nieuwland.

Op en bij de school is niet alleen aandacht voor het leren van uw kind, maar is er ook extra zorg en aandacht mogelijk op andere gebieden. Daartoe werken we nauw samen met Scoop Welzijn en met De Cirkel (Kinderopvang).

En natuurlijk met u als ouders!

De belangrijkste doelstelling van onze brede buurtschool is om extra aandacht te besteden aan activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind en aan het welzijn in de wijk. Wat hopen we te bereiken:

  • Meer kansen in het voortgezet onderwijs
  • Beperken vandalisme
  • Emotionele – en gedragsproblemen thuis en op school voorkomen
  • Leerproblemen oplossen
  • Kennismaken met culturele voorzieningen en sportieve activiteiten
  • Meer gelegenheid tot kinderopvang.

Vaak hebben dingen met elkaar te maken: een kind kan leerproblemen hebben omdat hij niet lekker in zijn vel zit. Dat omdat er sprake is van pesten of een nare situatie thuis. Omdat de school dat natuurlijk niet allemaal alleen kan, wordt er nauw in samengewerkt met instanties die gespecialiseerd zijn in opvoeding en onderwijs. Samen kunnen we onze leerlingen, uw kinderen, beter helpen!

Er is binnen de Brede Buurt School een mogelijkheid om uw kind voor schooltijd op te vangen, de voorschoolse opvang (V.S.O.). U kunt uw kind vanaf 7.30 uur ’s ochtends naar school laten gaan. 
Uw kind wordt dan begeleid door een vrijwillige overblijfkracht.

Voor de meest actuele informatie en prijzen kunt u contact opnemen met de Cirkel (0546-545070)

 Kinderopvang bij de Cirkel. 
Na schooltijd kan uw kind tot 18.00 worden opgevangen bij de naschoolse opvang.
 Kinderopvang de Cirkel organiseert dit.
 Kinderopvang de Cirkel is een kinderopvang organisatie die voldoet aan de landelijks algemene voorwaarden voor kinderopvang organisaties.
 Per 1 januari 2005 is de nieuwe wet in gevoerd voor de kinderopvang (WK).
 Wilt u weten wat kinderopvang u zou gaan kosten, dan kunnen we u de netto kosten van de opvang in een van onze kinderdagverblijven of in de buitenschoolse opvang voor u uitrekenen. Daarvoor hebben we uw bruto jaarinkomen nodig en het aantal dagdelen dat u denkt af te nemen voor uw kind(eren). Uiteraard doet de Cirkel dat gratis voor u.

 Meer informatie vindt u op
http://www.kovdecirkel.nl/buitenschoolse_opvang/bso_informatie.

Mailen met Loes kan 24 uur per dag via almelo@loes.nl. Je kunt Loes bellen op maandagmiddag van 12.00-14.00 uur en woensdag tussen 09.00 en 11.00 uur op (0546)-544115. Op andere dagen wordt je telefoontje ook aangenomen en word je teruggebeld door Loes.

Vragen over opvoeding?
Loes adviseert ouders!

 

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download