Dag 3 in IJsland

Vanwege problemen met het internet volgt nu het verslag van de derde dag in IJsland. Helaas lukt het hierdoor op dit moment ook niet om foto’s te plaatsen.

We zijn met een groep naar de Vesturbaejarskoli geweest. Dit is een school voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De school staat in de oudste wijk van Reykjavik. In deze wijk staan nog 3 andere scholen. Op deze school zijn de creatieve vakken erg belangrijk. Per groep hebben ze 2 keer in de week 2 uur handvaardigheid, techniek, handwerken of tekenen. Daarnaast hebben ze ook nog muziek of gym. Ook hier zien we dat de kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leerproces. Dit doen ze door gebruik te maken van een planning. Deze wordt door de leerlingen zelf gemaakt. Door met de kinderen in gesprek te gaan, proberen de leerkrachten sturing te geven. Wanneer er instructie wordt gegeven, zitten de leerlingen bij de leerkracht in een vaste kring. Deze bestaat uit banken/ stoelen die hier vast staan. De verwerking maken de kinderen op hun eigen plek op eigen niveau. De leerkracht helpt waar nodig. Wat heel opvallend is dat er veel aandacht is voor het proces en minder voor het product. Weinig toetsen veel observatie. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen. Teambuilding is erg belangrijk. Verder zijn er naast de groepsleerkrachten ook vakdocenten en vier ondersteunende leerkrachten. Er wordt goed gekeken waar deze ondersteunde leerkrachten ingezet worden. Hierdoor heerst er een fijne en gemoedelijke sfeer in de school.

Met het hele team hebben wij een presentatie gehad bij het ministerie van onderwijs. We hebben uitleg gekregen over hoe het onderwijssysteem in elkaar steekt. In vergelijking met Nederland heeft IJsland een iets anders onderwijssysteem. De verschillen zijn als volgt:

Er is een voorschool waar kinderen van 2 tot 6 jaar naar toe gaan. Dan stromen de kinderen verder door in een vergelijkbare vorm van basisonderwijs, maar dan 4 jaar langer. Dus ze zitten van 6 t/m 16 jaar op deze school. Op dat moment stopt de leerplicht en kunnen de kinderen een keuze maken of ze naar een vervolgonderwijs gaan of gaan werken. Het vervolgonderwijs duurt standaard 3 jaar. Men heeft de keuze uit 4 verschillende niveaus.

Inhoudelijk is het onderwijssysteem opgehangen aan zes pijlers: duurzaamheid, creativiteit, gelijkheid, geletterdheid op alle vakgebieden, gezond en welzijn en als laatste democratie en mensenrechten. Deze pijlers zijn terug te vinden in het lesgeven van de leerkracht.

This entry was posted in IJsland reis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download