Obs de Kubus Rots en Water school!

In de tweede schoolweek van dit schooljaar heeft het team van Obs de Kubus de training Rots en Water gevolgd, met als doel het vervolgens schoolbreed voor alle kinderen in te zetten. Het hele team heeft de training met succes afgesloten. Concreet betekent dat Rots en Water een vast onderdeel wordt van ons onderwijsaanbod op school. Het wordt niet alleen ingezet tijdens de gymlessen, maar ook in de reguliere lessen in de klas of tijdens het spelen op het schoolplein.

Door de training Rots en Water leren kinderen op zichzelf te vertrouwen. Hun zelfbewustzijn is na de training groter, ze weten hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen. Niet alleen door hun stem te gebruiken, houding en ademhaling zijn minstens zo belangrijk om de juiste boodschap uit te stralen. Andere kinderen ondervinden door de training dat ze de keuze hebben om na te denken voordat ze handelen. Ze leren impulsen te beheersen.

Sommige kinderen hebben het nodig om zelfvertrouwen verder te ontwikkelen (Rots), anderen kunnen leren het soms nog onbegrensde gedrag te beteugelen en meer met de stroom mee te gaan (Water).

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders meegenomen worden in de ontwikkeling van het kind op school. Daarom zien wij het als een absolute meerwaarde dat ouders zelf ervaren wat Rots en Water inhoudt. Komende weken zullen naast de gebruikelijke informatieavond, ouders de kans krijgen om kennis te maken met de beginselen van Rots en Water. De eerste groepen zijn al geweest en ouders zijn erg enthousiast!

Teamfoto

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download