OBS de Kubus is een Gezonde School!

OBS de Kubus heeft op 13 mei 2015 het vignet Gezonde School primair onderwijs behaald. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet laten we zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk vinden.

Gezonde school

Directeur Willem-Jan Somsen en sportcoördinator Dennis Paalman van OBS de Kubus zijn er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo van de Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school werkt aan de gezondheid van onze leerlingen!”

Veel scholen werken aan de gezondheid van hun leerlingen. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Wij hebben aandacht voor onze omgeving, besteden in ons onderwijs aandacht aan gezondheid en hebben de aandacht voor gezondheid vastgelegd in ons beleid, zoals het schoolgruiten.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl.

OBS de Kubus heeft speciale aandacht voor het thema Sport en Bewegen. Hiervoor zetten wij diverse activiteiten in: al onze leerkrachten zijn bevoegd om de lessen bewegingsonderwijs te geven en we werken volgens een methode die we vast hebben gelegd in ons eigen vakwerkplan. Daarnaast bieden we binnen de verlengde schooldag diverse sport en beweeg activiteiten aan voor onze kinderen. Hierin werken we samen met de Schoolsportvereniging van Sportbedrijf Almelo. Verder neemt de school structureel deel aan verschillende sporttoernooien.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download