Een unieke kans op de Kubus!

Basisschool de Kubus heeft als uitgangspunt dat de ontwikkeling van de kinderen niet ophoudt als om 14.00  de schoolbel is gegaan.  In samenwerking met stichting Scoop vindt er 3x per week de verlengde schooldag plaats. De verlengde schooldag is onderdeel van de brede school. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor cultuur, sport en spel, techniek, natuur  en voor sociale en creatieve vaardigheden.

Op de Kubus wordt ook sterk gekeken wat de huidige leerlingen van nu, straks in de maatschappij nodig hebben. In het internet-tijdperk is snel en foutloos kunnen typen belangrijker dan ooit. Was typevaardigheid vroeger vooral een pré bij het solliciteren, vandaag de dag profiteren kinderen direct en dagelijks van hun verworven vingervlugheid. Vandaar dat in overleg met de leerlingen is gekozen voor het aanbod van typelessen.

Het animo voor de typelessen op de Kubus was zo groot dat er geloot moest worden. Tien ‘geluksvogels’ uit de groepen 7 en 8 mochten o.l.v. Sabine Talsma gedurende 12 weken oefenen om de typevaardigheid te vergroten. Het was een intensief programma, want de leerlingen moesten naast de verplichte bijeenkomsten tijdens de verlengde schooldag ook nog eens elke dag 15 minuten thuis oefenen.

“De deelnemende leerlingen zullen er zeer veel profijt van hebben, want het zal de leerlingen nu en in de toekomst veel tijdwinst opleveren. Blindtypen is net spreken met je vingers, zonder dat je bewust bent van het toetsenbord. Een goede typevaardigheid geeft kinderen zelfvertrouwen en overwicht.”, aldus Sabine Talsma, de docente die al jarenlang ervaring heeft met het geven van typelessen.

Woensdag 24 april vond er in de centrale hal van de Kubus een feestelijke diploma uitreiking plaats. Alle belangstellenden waren uitgenodigd en zelfs de wethouder, mevr. Mieke Kuik,  was bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig. De geslaagde leerlingen waren bijzonder blij met hun welverdiende typediploma.  Van harte proficiat allemaal!

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download