Oudertevredenheidsonderzoek

Onlangs hebben we digitaal de ouderenquête afgenomen. Een groot deel van onze ouders heeft de enquête ingevuld. Hiervoor onze hartelijke dank. Op de Kubus vinden wij de mening van alle ouders belangrijk! Daarom willen wij de ouders, die de enquête nog niet hebben ingevuld, nogmaals de gelegenheid bieden om dit alsnog te doen.
Dit kan a.s. maandag 18 maart en dinsdag 19 maart gedurende de hele dag. Bij de administratie in de hal, zullen hiervoor meerdere computers klaarstaan.
We hopen dat u allen de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen, zodat we de zorg voor uw kind verder kunnen verbeteren en nog meer kunnen afstemmen op de wensen van onze ouders.
Alvast bedankt!

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download