Andere schooltijden

Het thema ‘andere tijden in onderwijs en opvang’ is zo’n twee jaar geleden op de maatschappelijke agenda gezet. Dat gebeurde vanuit de gedachte dat een betere afstemming van onderwijs en opvang veel voordelen zou hebben: voor kinderen, voor ouders, voor de pedagogische kwaliteit van de opvang en voor de effectiviteit van het onderwijs. Op de Kubus zijn we daarom ook de discussie gestart of de huidige schooltijden nog passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid dat we op zoek zijn gegaan naar de argumentatie voor invoering van het ‘vijf gelijke dagen model’.

Dit model gaat uit van de volgende karakteristieken:

  • Vijf identieke schooldagen, van 08:30 uur tot 14:00 uur
  • Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
  • Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
  • Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen

Met het team, de leerlingenraad, de ouders en de MR hebben ondertussen meerdere gesprekken plaatsgevonden. Tijdens de algemene ouderavond, van 31 oktober jl. heeft het ‘vijf gelijke dagen model’ centraal op de agenda gestaan. Na informatie over het model zijn we in groepen uiteen gegaan om aan de hand van stellingen met elkaar de dialoog te voeren. De uitwerking hiervan is hier te lezen. Met trots kunnen we zeggen dat er bijna 200 ouders (de Kubus telt 275 leerlingen) gehoor hebben gegeven aan de vraag wat zij van het vijf gelijke dagen model vinden. Ruim 90% van de aanwezige ouders is voor invoering van het model.

Wordt vervolgd!!!

This entry was posted in Ontwikkelingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download